Frecuencia Informativa: Edición matutina, marte 12 de abril de 2022