Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 10 de agosto de 2021