Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 11 de agosto de 2020