Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 13 de abril de 2021