Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 13 de agosto de 2019