Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 14 de abril de 2020