Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 16 de agosto de 2022