Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 17 de agosto de 2021