Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 19 de abril de 2022