Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 20 de abril de 2021