Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 21 de abril de 2020