Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 23 de agosto de 2022