Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 25 de agosto de 2020