Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 26 de abril de 2022