Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 27 de abril de 2021