Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 27 de agosto de 2019