Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 28 de abril de 2020