Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 3 de agosto de 2021