Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 30 de agosto de 2022