Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 31 de agosto de 2021