Frecuencia Informativa: Edición Matutina, Martes 4 de abril de 2023