Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 4 de agosto de 2020