Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 5 de abril de 2022