Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 6 de abril de 2021