Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 6 de agosto de 2019