Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 7 de abril de 2020