Quinta gala del tour de Trovadores 2022, 1 de octubre de 2022