Frecuencia Informativa: Edición matutina, martes 24 de agosto de 2021